Tue June 15, 2021   |   سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰  
   
 
 
  انتقادات و پیشنهادات  |  ارتباط با ما      صفحه اصلی  |  اخبار و رویدادها  |  پیام ها و اطلاعیه ها  |  مصوبـات شورا
     مصوبـات شـورا
1397/07/03
صورت جلسه شماره 43
1397/07/01
صورت جلسه شماره 42
1397/06/27
صورت جلسه شماره 41
بیشتر ...
     مصاحبه و مقاله
رکوردی برای نمایش یافت نشد
بیشتر ...
     مصوبات شورای اسلامی شهر همدان
 
شماره صدور :   43
تاریخ صدور :   1397/07/03
شماره جلسه :  43
تاریخ جلسه :   1397/07/03
 

صورت جلسه شماره 43

 

چهل و سومین جلسه شورای اسلامی شهر همدان از ساعت 35/16 روز سه شنبه مورخ  03/07/97 با تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید وقرائت فرازهایی از وصیتنامه شهید رضا قربانی و اعلام دستورکار توسط جناب آقای گردان ریاست شورا در محل سالن جلسات بشرح زیر تشکیل شد.

-        نامه های طرح شده:

- نامه شماره 8929/11/10 مورخ 30/05/97 شهرداری (364333/ش مورخ 30/05/97) قرارداد 26818/11 مورخ 8/5/97 با نهاد کتابخانه های عمومی کشور مطرح و با کلیات واگذاری حق انتفاع از اعیان کتابخانه عمومی مرکز همایش های قرآنی واقع در بلوار ارم با مساحت 55 مترمربع مخزن کتاب و 647 مترمربع فضای سالن مطالعه ضمن تاکید به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه موافقت شد.

ضمناً غیر از برگ رأی ، تعداد شش برگ تصویر مدارک و مستندات مربوطه ضمیمه می باشد.

- نامه شماره 10613/11/10 مورخ 31/6/97 شهرداری (365139/ش مورخ 31/6/97) قرارداد شماره 28121/11 مورخ 6/6/97 با نهاد کتابخانه های عمومی کشور مطرح و با کلیات واگذاری حق انتفاع از اعیان کتابخانه عمومی فرهنگسرای ولایت واقع در ابتدای کوی خضر فرهنگسرای ولایت طبقه سوم با مساحت 70 مترمربع مخزن کتاب و فضای سالن مطالعه برادران و خواهران هر کدام به مساحت 130 مترمربع ضمن تاکید به رعایت سایر قوانین و مقررات موافقت شد.

ضمناً غیر از برگ رأی ، تعداد پنج برگ تصویر مدارک و مستندات مربوطه ضمیمه می باشد.

- نامه شماره 10418/11/10 مورخ 25/06/97 شهرداری (365005/ش مورخ 25/06/97) مطرح و با استناد به بند 6 ماده 6 آیین نامه اجرایی تشکیلات ، انتخابات داخلی و امورمالی شوراهای اسلامی شهرها مصوب 11/1/78 هیات محترم دولت آقای حسین قراباغی به عنوان نماینده شورای اسلامی شهر همدان در کمیسیون تبصره 5 ماده 96 قانون شهرداری در شهرداری همدان انتخاب گردید.

- نامه شماره 8933/11/10 مورخ 30/05/97 شهرداری (364357/ش مورخ 30/05/97) مطرح و آیین نامه جامع نامگذاری و تغییر نام معابر و اماکن عمومی بشرح آیین نامه ذیل به تصویب رسید .

 

((آیین نامه  کمیسیون نامگذاری معابر و اماکن شهری ))

ماده 1 : تعاریف

1-1) آیین نامه نام گذاری : منظور از «آیین‌نامه نامگذاری معابر و اماکن شهری شهرداری همدان » در این دستورالعمل، آیین‌نامه نامگذاری خیابان‌ها، اماکن و مؤسسات عمومی متعلق به شهرداری همدان  می باشد

2-1) دستور العمل نامگذاری : منظور از «دستورالعمل نامگذاری»، «دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه نامگذاری خیابان‌ها، اماکن و مؤسسات عمومی متعلق به شهرداری همدان  تنظیم شده توسط کمیسیون نامگذاری می‌باشد

3-1) کمیسیون نام گذاری : کمیسیونی متشکل از اعضایی که در ماده 4 به اختصار بیان شده است.

ماده 2 : ضوابط و معیارهای نامگذاری  ) مصوب 6/9/1375( براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به شماره 3105 مورخ 17/9/1375

1-2 ) نام شخصیت های مهم تاریخ صدر اسلام و انقلاب اسلامی و شهدای گرانقدر آن و حوادث مهم تاریخ مبارزات اسلامی مردم ایران در درجه اول و نام‌شخصیت های فرهنگی، ادبی،علمی، سیاسی و تاریخی ایران و اسامی راجع به رویدادهای مهم در مقاطع زمانی خاص،نشر  اندیشه، فکر و هنر و نیز مظاهر طبیعت زیبای ایران و همدان در مرتبه بعد برگزیده‌شود.

2-2 ) در نامگذاری تناسب اسم و مسمی رعایت شود.

3-2)  اسامی باید رسا، کوتاه، سلیس و روان باشد.

4-2)  از اسامی مناسبی که باعث ایجاد روحیه افتخار ملی و حماسی، و انبساط خاطر وتلطیف اخلاقی و عاطفی مردم و بیانگر غنای فرهنگ و تمدن‌اسلامی و ایرانی باشداستفاده شود.

5-2)  به منظور حفظ و تحکیم یکپارچگی سیاسی و فرهنگی کشور و حفظ هویت ملی، نام‌هاباید فقط به زبان فارسی باشند.
6-2) در نقاط مختلف شهر ضمن توجه به ویژگیهای منطقه‌ای از اسامی شهرهای دیگر هم استفاده شود.
7-2)  به منظور ایجاد پیوند های سیاسی و فرهنگی با کشورهای  دیگر می‌توان در نامگذاری اماکن با پیشنهاد وزارت امورخارجه و تایید شورای فرهنگ‌عمومی کشور از نام شخصیت های سیاسی و مردمی خارجی یااسامی اماکن خارجی استفاده کرد. در این زمینه اولویت باکشورهای اسلامی است.

8-2)  در نامگذاری علاوه  بر توجه به شخصیت‌های ملی و قهرمانان، به شخصیت‌های محلی هرمنطقه نیز توجه شود.

9-2) از نام اشخاص خّیری که تاسیسات مهم عام المنفعه (‌اعم از دینی، آموزشی، علمی، فرهنگی، هنری ، تربیتی ، بهداشتی و درمانی و مرکز خدمات رسان عمومی ) احداث کرده‌اند می‌توان برای‌نامگذاری اماکن  یاد شده استفاده کرد.

ماده 3 :  موارد مشمول نامگذاری معابر و اماکن شهری شهرداری همدان

1-3) شهرکها، رودها، بزرگراهها، خیابانها، بازارها وکوچه‌ها، و ، موسسات تحقیقاتی و مجامع علمی و‌فرهنگی، تالارهای عمومی، مراکز تفریحی و باغها، بوستان ها، میدان ها و پایانه ها، مراکز ورزشی و باشگاه ها  که متعلق به شهرداری همدان می باشد

2-3)  تغییرنام اسامی معابر و اماکن مغایر با این آیین نامه یا هم نام به لحاظ جلوگیری از سردرگمی شهروندان. 

ماده 4 :  اعضای کمیسیون نامگذاری معابر و اماکن شهری شهرداری همدان

1-4) یکی از معاونین شهرداری به انتخاب شهردار (رئیس کمیسیون نامگذاری معابر و اماکن شهری شهرداری همدان )

2-4) یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر همدان به نمایندگی از سوی  شورای شهر.

3-4) رئیس سازمان فرهنگي ، اجتماعي و ورزشي شهرداري همدان (دبیر کمیسیون)

4-4) نماینده بنیاد شهید و امور ایثارگران  همدان

5-4) نماینده شرکت پست همدان

6-4) نماینده فرمانداری شهرستان همدان

7-4) نماینده اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری همدان

8-4) سه نفر از استادان برجسته ادبیات،تاریخ ، تمدن و فرهنگ به پیشنهاد اعضاء کمیسیون نام گذاری .

9-4) معاونت معماری و شهرسازی شهرداری همدان

10-4) مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری همدان

11-4) مدیرعامل سازمان  آتش نشانی شهرداری همدان

مدیرعامل سازمان آمار و فن آوری اطلاعات شهرداری همدان

13-4)نماینده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان

ماده 5 :  زمان و محل تشکیل جلسات کمیسیون معابر و اماکن شهری شهرداری همدان :

جلسات در شهرداری همدان به صورت هفتگی و در صورت لزوم تشکیل می گردد.

ماده 6 :  مراحل اجرایی نامگذاری یا تغییر نام معابر و اماکن شهری به ترتیب 

1-6) مراجعه متقاضیان به نواحی و مناطق شهرداری و ارائه درخواست مبنی بر نامگذاری معبر بی نام یا تغییر نام معبر.

2-6) پیوست کروکی محل توسط مناطق و ارسال در خواست نامگذاری به دبیر خانه کمیسیون نامگذاری

3-6) بررسی در خواست های مردمی ، نهادها و سازمان ها و... در جلسات هفتگی کمیسیون نامگذاری معابر و اماکن شهری شهرداری همدان.

4-6)پس از مصوب شدن یا عدم تصویب درخواست های مردمی ، نهاد ها ، ارگان ها و ادارات مبنی بر نامگذاری یا تغییر نام توسط کمیسیون نام گذاری معابر و اماکن شهری شهرداری همدان، صورتجلسه فوق می بایست  توسط شورای محترم اسلامی شهر تایید وتصویب می گردد.

5-6)پس از تصویب درخواستها و طی نمودن مراحل فوق مصوبات توسط معاونت اجتماعی، فرهنگی و گردشگری به مراجع ذیصلاح به منظور آگاهی و اجرا ، ارجاع و ابلاغ می گردد و نهاد یا سازمان ذیمدخل موظف است نسبت به نصب و یا تغییر تابلو اقدام نماید.

آئین نامه کمیسیون نامگذاری معابر و اماکن شهری شهرداری همدان شهرداری همدان در قالب 3 صفحه، 7 ماده و 33 بند تنظیم، تدوین و مصوب گردید.

5/1- در جهت فراهم آوردن امکانات رسیدگی هرچه بیشتر و بهتر به خواسته های شهروندان محترم ، با استناد به ماده 14 آیین نامه اجرایی تشکیلات ، انتخابات داخلی و امورمالی شوراهای اسلامی شهر مصوب 11/1/1378 هیات محترم دولت با تشکیل کمیسیون هایی (ضمن اصلاح کمیسیون های تشکیل شده در جلسه شماره 40 مورخ 25/06/97 بند 1/1) بشرح زیر موافقت شد.

ردیف

 

اعضاء

کمیسیون ها  و مرکز مطالعات ( * = عضویت )

فنی عمرانی

اقتصاد ، سرمایه گذاری وگردشگری

خدمات شهری ، حمل ونقل  و....

 برنامه ، بودجه ومالی

فرهنگی و اجتماعی

شهرسازی ومعماری

نظارت ، بازرسی وامور اداری

حقوقی ورسیدگی به شکایات مردم

مرکز مطالعات

جمع(بدون احتساب مرکز)

1

حمید بادامی

--

*

--

*

--

*

--

--

*

3

2

ابراهیم مولوی

*

*

--

--

*

*

--

--

*

4

3

علی فتحی

--

*

*

--

--

--

*

--

*

3

4

علی رحیمی فر

*

--

--

*

--

*

--

*

*

4

5

مریم روانبخش

-

*

*

--

*

--

*

*

*

5

6

رضوان سلماسی

--

--

*

*

*

*

*

*

*

6

7

سیدمسعود عسگریان

--

--

*

*

--

*

*

*

*

5

8

حسین قراباغی

--

*

--

*

*

--

*

--

*

4

9

اکبر کاوسی

*

--

--

*

*

*

--

--

*

4

10

کامران گردان

*

*

*

--

--

--

--

*

*

4

11

نرگس نورا.. زاده

*

--

--

*

--

*

--

--

*

3

رییس کمیسیون

رحیمی فر

قراباغی

فتحی

کاوسی

سلماسی

نورا..زاده

عسگریان

روانبخش

مولوی

--

جمع

5

6

5

7

5

7

5

5

11

--

 

 پایان/

 
     
 
     
     
 
 
 
© 2010 - 2021  Hamedan.ir
آمار و اطلاعات کاربران
۵ کاربران آنلاین :
۶۷۹,۷۷۹ تعداد بازدید :
   
   
 
سایت های مرتبط
شورای عالی استان ها
مرکز پژوهش های شورا
پایگاه اطلاع رسانی شهرداری
روزنامه هگمتانه
 
لینک های مرتبط
شهرداری همدان
معاونت شهرسازی و معماری
سازمان آمار و فناوری اطلاعات
سازمان عمران شهرداری
 
دسترسی سریع 
مصوبات شورا
قوانین و آیین نامه ها
دریافت گزارشات مردمی
پیام ها و اطلاعیه ها
 
 
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به شهرداری همدان بوده و هر گونه کپی برداری بدون ذکر منبع غیر مجاز می باشد
طراحی و پشتیبانی : سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری همدان