Sat October 20, 2018   |   شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷  
   
 
 
  انتقادات و پیشنهادات  |  ارتباط با ما      صفحه اصلی  |  اخبار و رویدادها  |  پیام ها و اطلاعیه ها  |  مصوبـات شورا
     مصوبـات شـورا
1397/07/03
صورت جلسه شماره 43
1397/07/01
صورت جلسه شماره 42
1397/06/27
صورت جلسه شماره 41
بیشتر ...
     مصاحبه و مقاله
رکوردی برای نمایش یافت نشد
بیشتر ...
     مصوبات شورای اسلامی شهر همدان
 
شماره صدور :   66
تاریخ صدور :   1396/09/14
شماره جلسه :  66
تاریخ جلسه :   1396/09/14
 

صورت جلسه شماره 66

 

   شصت و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر همدان از ساعت 15/16 روز سه شنبه مورخ  14/09/96 با تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید وقرائت فرازهایی از وصیتنامه شهید علی اصغر سماواتی و اعلام دستورکار توسط جناب آقای دکتر مولوی ریاست شورا در محل سالن جلسات بشرح زیر تشکیل شد.

 

 

- نامه شماره 11391/11/10 مورخ 11/9/96 شهرداری (366255/ش مورخ 11/9/96) مطرح و در راستای رونق بخشی و تشویق مالکین املاک واقع در محدوده قانونی شهر به انجام ساخت و ساز ، با استناد به ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/94 موافقت شد از تاریخ 1/10/96 لغایت 20/12/96 در صورتیکه کلیه عوارض متعلقه برای صدور پروانه ساختمانی صرفاً در بخش مسکونی به صورت نقد و یکجا به حساب شهرداری واریز شود تخفیف نقدی برای انبوه سازان با اعمال 85% (تخفیف 15%) و سایر شهروندان محترم با اعمال ضریب 90% (تخفیف 10%) اقدام و پروانه ساختمانی صادر شود.

 

- نامه شماره 33935/96 مورخ 8/9/96 اداره کل راه و شهرسازی استان همدان (366307/ش مورخ 12/9/96) مطرح و سیاست های پیشنهادی کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر در جهت بازنگری طرح جامع شهر همدان با استناد به بند 11 ماده 80 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/75 و اصلاحات بعدی ، بشرح زیر مورد تصویب قرار گرفت.

 

سیاست های پیشنهادی کمیسیون معماری و شهرسازی جهت بازنگری طرح جامع

1.       تعیین تکلیف روستاهای واقع در حریم و خدمات گیر مستقیم از شهردر خصوص الحاق روستاهای واقع در حریم شهر همدان، ابتدا شاخص های فرهنگی ، اجتماعی و کالبدی  و نیز پتانسیل های ویژه نظیر استعداد گردشگری ،  تولیدی ، صنایع دستی و غیره روستاها بررسی و ضمن شناسایی نقاط ضعف، قوت، فرصت ها و تهدید ها نسبت به ارائه پیشنهاد توسط مشاور در خصوص نقش روستاها و امکان الحاق آنها به شهر یا استقلال آنها با در نظر گرفتن دارا بودن حداقل سطح خدمات روستاها برای الحاق به شهر  اقدام گردد.

2.       تعیین ضوابط و پهنه با هدف توزیع متوازن امکانات و برقراری عدالت با در نظر گرفتن مشخصات کالبدی و عملکردی و تمامی عوامل تعیین کننده در کاربری های مختلف مناطق شهری با نگاه پایداری شهر ، حقوق متصوره و مکتسبه

3.       محدود کردن سمت و سوی رشد کالبدی شهر در جنوب،جنوب غربی جهت تامین کاربری های مسکونی و در نظر گرفتن توسعه در سایر قسمت ها با حفظ اراضی زراعی دایر و باغی و اولویت الحاق اراضی بایر و باغات بایر به شهر با در نظر گرفتن اهرم های تشویقی جهت مالکان اراضی با تاکید بر توسعه کشاورزی شهری و پیش بینی مطالعات منابع آب مورد نیاز

4.       تهیه طرح ویژه با رویکرد حفظ باغات و اجرای ماده 14 قانون وضعیت شهری برای باغات شهر همدان و باغات 48 هکتاری و باغات دارای ویژگی اجرای این قانون جهت ورود به محدوده شهر و پیشنهاد کاربریهای متنوع و سازگار با وضع موجود باغات با توجه به ویژگی های هر پلاک

5.       افزایش سرانه فضای سبز با اولویت پارک محلی و منطقه ای با بازده اجتماعی و بام سبز و توزیع عادلانه در نقاط مختلف شهری با رویکرد ایجاد فضاهای سبز با اولویت مالکیت دولت و در نظر گرفتن تحقق پذیری حقوقی ، اقتصادی و قانونی آن

6.        توسعه گردشگری در محورهای دارای قابلیت از جمله محور جاده سد اکباتان ، جاده سیمین و ابرو ، جاده گنجنامه و بلوار ارم و  پراکنش گردشگری در نقاط مختلف شهر با نگاه حفظ هویت اجتماعی و بافت سنتی شهر همدان

7.       نگاه ویژه به محور گذر عبور زائرین اربعین از بلوار شهید همدانی بلوار آیت اله نجفی و بلوار ارتش و استفاده از این پتانسیل در ایجاد فضاهای اقامتی با نگاه اجتماعی و فرهنگی و ارتقاء هویت دینی

8.       - بازنگری چارچوب طرح جامع حمل و نقل و طرح جامع شهر در راستای برنامه ریزی یکپارچه حمل و تقل شهری و کاربری اراضی به منظور مدیریت سفرهای شهری و تعدیل کاربریهای با نرخ سفر سازی بالا

9.       امکانسنجی ارتقای وضعیت حرکت پیاده و دوچرخه در شهر آسیب شناسی طرح موضوعی مسیر دوچرخه سواری شهر با نگاه به مسائل اجتماعی همدان توسط مشاور

10 - بررسی امکانات تامین منابع مالی پایدار با نگاه تحلیل هزینه فایده و نرخ بازگشت سرمایه و هزینه اثر بخشی پروژه ها برای رفع کمبودها و نیازهای عمرانی شهر در جهت ارتقای فرهنگ و اقتصاد شهر

11-  بررسی چگونگی مشارکت مردم در طرحهای عمرانی و توسعه ای شهر

12- بررسی چگونگی سرمایه گذاری در پروژه های مورد نیاز شهر بر اساس حفظ و گسترش دارایی های شهر اعم از قابلیت ایجاد ورزشهای زمستانی ، باغ پرندگان و احیاء بافتها و بناهای واجد ارزش و غیره ارائه سیاستهای تشویقی در جذب سرمایه گذاران با رویکرد باز آفرینی

13- توجه به نقش و عملکرد و راهبرد اصلی شهر بر اساس رویکرد های گردشکری، دانشگاهی در طرحهای بالادستی و حرکت در جهت تحقق این راهبرد با ایجاد «شهر خلاق در حوزه سلامت و طب سنتی " با توجه به وجود عالم بزرگ ابوعلی سینا

14- تاکید بر مدیریت و برنامه ریزی شهری با رویکرد محله محور در توزیع خدمات محله ای سرانه ها بر اساس روزانه ، ماهانه و سالیانه به صورت تفکیک شده و کاربری های شهری با شناخت محله بندی شهر و زیر محله های شهری بر اساس  خصوصیات تاریخی، فرهنگی و  اجتماعی( در محلات جدید و قدیم )

15- تعیین و مکانیابی حوزه های عملکرد های اصلی( کاربری های عمده و موثر شهر)-مانند سایت های تخصصی پزشکی، بازارچه های توزیع میوه و تره باز، توزیع کنندگان عمده و و بازارچه های تخصصی با تاکید بر سایت ساماندهی مشاغل شهری

16- ارائه پیشنهاد تعیین تکلیف کاربری های عمده نظامی و انتظامی و اراضی رها شده و فاقد ارزش شهر ، انبار نفت و ... واقع درداخل محدوده شهر بر اساس الزامات قانونی خروج این حوزه ها از داخل شهر

17- پیشنهاد راهکار اجرایی محدود کردن خط محدوده شهر مانند ایجاد حریم سبز و کمربند سبز شهری با توجه به قوانین و مقررات و توجه به شرایط اقتصادی اجرایی کردن آنها

18- پیشنهاد بر اساس استانداردهای جهانی در تعریض معابر با در نظر گرفتن سیاست انسان محوری در جهت تعریض معابر و پیشنهادات پروژه های حمل و نقل شهری و تسهیل عبور و مرور در حمل و نقل عمومی

19- مدیریت مغایرت ها، حقوق مکتسبه، استعلامات، پروانه های صادره ، مصوبات و ... اعمال تغییرات مصوبه قبل در طرح جدید

20- ارائه توجیهات و سیاستهای تشویقی ، قانونی، حقوقی و اقتصادی در جهت تحقق پذیری طرح جامع

21- در نظر گرفتن شیب شهر همدان در طرحهای شهری در در منظر شهری ، حمل و نقل ، پلان پنجم ، نور و سایه و ....

22- درخواست مشاور ناظر مقیم از متخصصین بومی و نفوذ ناپذیر شهر همدان

23- توجه به قابلیت های شهر در حریم شهر همدان بر اساس دستورالعمل تبصره 12 ماده 6 توجه به کریدورهای 8 ماده ای نحوه تهیه سند پهنه بندی شهرها

24 الزام حضور مشاور بعد از ارائه طرح در همدان برای اعمال تغییرات و انعقاد قرارداد سالیانه

25 اعضای کمیته شهرسازی مرکز پژوهش ، اعضای کمیسیون معماری و شهرسازی ، یک نفر حقوقی ، دو نفر کارشناس حمل و نقل و ترافیک و فرهنگی

26 تدقیق حوزه شهر و حریم شهر در ورودیهای شهر

27 تشکیل کمیته راهبردی حوزه طرح جامع در حوزه معاونت معماری و شهرسازی به استناد قوانین ذکر شده :

1- بند 34 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر

بررسي و تأييد طرحهاي هادي و جامع شهرسازي و تفصيلي و حريم و‌محدوده قانوني شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداري و ارسال به مراجع ذي‌ربط قانوني‌جهت تصويب نهايي.

2-بند 3 ماده 4 قانون تاسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران 

نظارت در تهيه طرحهاي جامع و تفصيلي و جلب نظر شوراي شهر و شهرداري مربوط در حين تهيه طرحهاي تفصيلي (5)

‌قانون نوسازی و عمران شهری

‌ماده 1 - در اجرای اصل یازدهم منشور انقلاب شاه و ملت نوسازی و عمران و اصلاحات اساسی و تأمین نیازمندیهای شهری و احداث و اصلاح و‌توسعه معابر و ایجاد پارکها و پارکینگها (‌توقفگاهها) و میدانها و حفظ و نگهداری پارکها و باغهای عمومی موجود و تأمین سایر تأسیسات مورد نیاز‌عمومی و نوسازی محلات و مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها از وظایف اساسی شهرداریها است و شهرداریها در اجرای وظائف مذکور مکلف‌به تهیه برنامه‌های اساسی و نقشه‌های جامع هستند.

در صورت راهبری این کمیته در کنار مشاور در مدت زمان تدوین طرح و لحاظ نظرات مشاورین ، شورا اقدام به تصویب طرح جامع خواهد نمود .

 

 

پایان/ 

 
     
 
     
     
 
 
 
© 2010 - 2018  Hamedan.ir
آمار و اطلاعات کاربران
١٩ کاربران آنلاین :
۵۸۱,۴۲۳ تعداد بازدید :
   
   
 
سایت های مرتبط
شورای عالی استان ها
مرکز پژوهش های شورا
پایگاه اطلاع رسانی شهرداری
روزنامه هگمتانه
 
لینک های مرتبط
شهرداری همدان
معاونت شهرسازی و معماری
سازمان آمار و فناوری اطلاعات
سازمان عمران شهرداری
 
دسترسی سریع 
مصوبات شورا
قوانین و آیین نامه ها
دریافت گزارشات مردمی
پیام ها و اطلاعیه ها
 
 
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به شهرداری همدان بوده و هر گونه کپی برداری بدون ذکر منبع غیر مجاز می باشد
طراحی و پشتیبانی : سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری همدان